Subscribe to Giải chấp, đáo hạn

Giải chấp, đáo hạn

Những cái bẫy chết người khi tìm giải chấp

Những cái bẫy chết người khi tìm giải chấp

    Những cái bẫy mất nhà “chết người” khi tìm giải chấp gồm: Mất nhà do hợp đồng mua bán và đặt cọc : Một số khách hàng khi giải… Read more »

Những cái bẫy người bỏ tiền ra làm giải chấp lưu ý

Những cái bẫy người bỏ tiền ra làm giải chấp lưu ý

Một số “sự cố” lưu ý quan trọng cho người bỏ tiền ra giải chấp ngân hàng cho người khác. Thời gian giải chấp phải ngắn và chỉ giải chấp… Read more »

Hỏi đáp về gửi tiết kiệm không cần đáo hạn

Hỏi đáp về gửi tiết kiệm không cần đáo hạn

Hỏi:Tôi đang gửi tiết kiệm kỳ hạn một tháng, mỗi tháng đến ngày đáo hạn, tôi lại ra ngân hàng gửi thêm số tiền cố định. Hiện ngân hàng nào… Read more »

Subscribe to Giải chấp, đáo hạn

Giải chấp, đáo hạn

Subscribe to Công sở

Công sở